@XNVP
pr敪 n̏݋yђnԕтɏZ\ n̉i
~/u
pr敪 n̏݋yђnԕтɏZ\ n̉i
~/u
Zn 󒬂TPV 74,800 ƒn ѓcUXX 288,000
{SR\QR 92,200 ѓcPWV\P 243,000
ΌPOOS 72,500 V䒬TQOԂPS 200,000
VSOԂX 69,300 ΋WQT\V 81,000
ђ˒XSQԂPQ 74,700 ѓcXWT 165,000
ʏPVWԂP 67,700 Hƒn VSR\P 121,000
哇RWTԂW 62,200 VTX\P 92,500
␣쒬SQTԂQ 65,000 VU\S 61,000
ѐSVS\R 77,800 QPS\P 110,000
򒬂QS\QW 65,000 ђ˒PVUS 195,000
{TP\QV 95,000 sꎚRP\U 75,000
F쒬QV\U 67,500 Hƒn VWST 43,500
ΌQQP\QQ 76,800
n
גJPTSO 58,000
ђ˒PTOX\S 101,000 ㎚zKQTPO\Q 38,800
R㒬POUU\W 66,100 ˒UPR\R 36,200
VǒUX\S 60,800
prʕϒnϓ
prn ON
Zn SDR
Zn QDT
ƒn PODX
Hƒn WDX
Hƒn UDT
n PDU
Spr TDT
V䒬TTV\X 112,000
PQUW\P 75,900
vǒVQ\R 80,500
VPOW\TQ 65,700
{UU\QT 90,000
юPWPS\PQ 86,000
PPXQ\U 70,500
Z
n
ߐcXPQ 38,500


BACK